Friday, 9 November 2012

Jumu'ah Mubarakah: Diam

Diam.

Sunyi.

Sudah lama blog ini menyepi. Burung Twitter juga hanya berkicau sekali sekala. Muka buku juga tidak seaktif dahulu. Saya memilih diam kerana ia lebih baik daripada berkata yang tidak baik.

Rasulullah SAW bersabda, “Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia mengatakan yang baik atau diam”. [Riwayat Bukhari dan Muslim]

Kelebihan diam juga disebut di dalam sebuah hadith Nabi SAW yang bermaksud, "Barangsiapa yang banyak perkataannya, nescaya banyaklah silapnya. Barangsiapa yang banyak silapnya, nescaya banyaklah dosanya. Dan barangsiapa yang banyak dosanya, nescaya neraka lebih utama baginya". [Riwayat Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya']

Tambahan itu, Rasulullah S.A.W pernah menasihati Abu Zar R.A, "Hendaknya engkau lebih baik diam, sebab diam itu menyingkirkan syaitan dan penolong bagimu dalam urusan agamamu". [Musnad Imam Ahmad]

Suka komik di Langit Ilahi, klik SINI. Hadith yang tertulis di komik tersebut ialah: Nabi SAW bersabda : "Mahukah kamu aku khabarkan kepadamu, dengan semudah-mudah ibadat dan sesenang-senang atas tubuh,ialah diam dan baik perangai." (Riwayat Ibnu Abiddunya dari Shafwan bin Salim).

Diam juga perlu bertempat. Gunakanlah kuasa 'diam' kena pada tempatnya.


Semoga Allah mengampunkan dosa kita semua. AMEEN!

No comments:

Post a Comment